Skip to content
BÄST I KLASSEN PÅ SÄKERHET

Tryggt och pålitligt

Säkerhet. Det är vår främsta prioritet. Vi har åtagit oss att upprätthålla högsta säkerhet och integritetsstandard tillsammans med strikt GDPR-efterlevnad för att garantera att våra kunder alltid kan förlita sig på en säker plattform.

relesys-security-hero

Hur vi upprätthåller säkerheten

cloud för produktsäkerhet
Cloud för produktsäkerhet

Vi använder flera kontroller för att skydda dina data inklusive kryptering av överföringar och i viloläge på alla våra molntjänster.

De högsta standarderna
De högsta standarderna

Vårt dedikerade säkerhetsteam upprätthåller alltid utvecklingen av vår säkerhetsprogramvara och branschaccepterade driftrutiner.

lock-key
Plattformstester

Vi utför rigorösa säkerhetstester. Om det inträffar en incident använder vi våra rutiner för hantering av incidenter och informerar med systemstatus i realtid.

Infrastrukturen för molntjänster
Infrastrukturen för molntjänster

Vår molninfrastruktur använder elastisk skala, redundans på flera nivåer och felalternativ för att skala, minska latens och bibehålla tillförlitlighet.

Statusgenomskinlighet
Statusgenomskinlighet

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om systemets tillgänglighet och prestation. Realtidsstatusen för Relesys molnprodukter läggs ut på vår statussida.

Garanterad tillgänglighet
Garanterad tillgänglighet

Vi erbjuder en SLA på 99,8 % upptid så att dina team kan lita på produkter som faktiskt låter dem fokusera på dina organisationsmål.

Plattformsprestanda
Plattformsprestanda

Vi förbättrar alltid prestandan på produkter och tjänster. Vi övervakar mätvärden som laddningstider, sökkänslighet och mediefiler.

Produkt- och dataskydd
Produkt- och dataskydd

Vi utför säkerhetskopiering av databas dagligen och våra program för affärskontinuitet och katastrofåterställning minimerar påverkan i händelse av driftstörningar.

Kvalitetskontroller
Kvalitetskontroller

Vi implementerar kontroller vid varje punkt i utvecklingens livscykel med SOC2 och ISO 27001 standarder och praxis.

Mob_top

Security PRO

Förbättra din säkerhet och inloggningsprocesser ytterligare.

sign out
Single sign-on

Länka inloggningar eller skapa enkla lösenord så att användarna bara behöver en inloggning.

Pinkod
Pinkod

Skapa en fyrsiffrig pinkod för att begränsa obehörig åtkomst och få ett extra lager säkerhet.

Graphics-1
Engagera din personal med Relesys app
Engagera din personal med Relesys app

Engagera din personal med Relesys app