Skip to content
Hospitality graphics
Retail

Detaljhandelarbetarnas lättillgängliga app

Äntligen finns det en plattform för all detaljhandelspersonal på butiksgolvet! Överbrygga klyftan mellan huvudkontoret och butikerna så att alla anställda kan hålla sig uppdaterade.

Intro
3 on the floor
MODERNT MEDDELANDESYSTEM

Säg hej då till
krånglig kommunikation

Detaljhandeln förändras ständigt och dina anställda behöver ett modernt verktyg som hänger med sin tid. Föråldrade intranät, e-post och anslagstavlor är inte till någon nytta för de som arbetar på golvet. Med vår plattform kan du sammanföra huvudkontoret och alla butiker genom effektiv och riktad kommunikation som når alla anställda.

Riktad kommunikation

Riktad kommunikation

Chatt

Chatt

Nyhetsflöde

Nyhetsflöde

Kunskapsbibliotek

Kunskapsbibliotek

DRIV TILLVÄXTEN

Inspirera, engagera och bevara

Detaljhandelsbranschen har hög personalomsättning och nyrekrytering är både kostsamt och tidsödande. Motverka detta genom att inspirera dina anställda med rolig och interaktiv fortbildning. Spåra enkelt dina talangfulla medarbetares framsteg med vår chefsvy. Det är dags låta personalen uppnå sin fulla potential, så att de stannar kvar.



Relevant fortbildning före anställning och vid nyanställning

Skapa obligatoriska kurser och lektioner

Skapa obligatoriska kurser och lektioner

Bygg upp ett frivilligt och säsongsbetonat fortbildningssystem

Bygg upp ett frivilligt och säsongsbetonat fortbildningssystem

Aktivitetsöversikt över fortbildningen i appen

Aktivitetsöversikt över fortbildningen i appen

2 Sided
Three Phones - Two screens
SERVICE PÅ NÄSTA NIVÅ

Lyft din kundupplevelse

Förbättra kundservicen och öka produktkunskapen i dina butiker genom ett lättillgängligt redskap som ger produktinformation och KPI-instrumentpanel till alla dina anställda. Hjälp dina anställda att hålla sig uppdaterade om produkterbjudanden och säsongens trender. Kundernas förväntningar har förändrats, så se till att dina anställda ligger steget före med en modern IT-lösning.

Riktlinjer och manualer

Riktlinjer och manualer

Olika försäljningsintegrationer

Olika försäljningsintegrationer

Katalogisera produktinformation

Katalogisera produktinformation

Scanna och hämta produktinformation

Scanna och hämta produktinformation

Dra nytta av dina anställda i detaljhandeln

Alltid uppdaterade
Alltid uppdaterade

Now more than ever, it’s integral to keep your stores informed. Give digital access to vital information and instantly notify about workplace updates, changing schedules, and crisis information. And you can easily track who has read what.

Gamified onboarding
Gamified onboarding

Du är aldrig lika motiverad att arbeta som precis innan du börjar. Skapa engagerade upplevelser för att stötta utveckling före och vid introduktionen. Inget behov av fortbildning öga mot öga när du har en mobil lösning.

Värdesätt alla anställda
Värdesätt alla anställda

Öka genomskinligheten och uppmuntra kommunikation tvärs över organisationen med chattar, sociala grupper och kunskapsdelande funktioner. Anslut alla dina butiker för att skapa en blomstrande gemenskap i hela företaget.

Hela verksamheten i ett enkelt format
Hela verksamheten i ett enkelt format

Omfamna innovationen med all affärskritisk butiksverksamhet på ett ställe. Ge dina butiksanställda flexibilitet på golvet med alla deras uppgifter och arbetsflöden lättillgängliga på ett och samma ställe. Titta och se hur enhetlig din organisation kan bli.

ebook
ebook

Engagera din personal med Relesys app