Skip to content
relesys-manufacturing-industry-page-hero
TILLVERKNING

Verktyget för att skapa engagemang på fabriksgolvet

Inom tillverkning är kommunikation en nyckelfaktor. På en fabrik med stora säkerhetsrisker, kontinuerlig fortbildning och löpande efterlevnadsregler är digitala kommunikationsverktyg ett måste.

relesys-manufacturing-industry-page-hero
relesys-use-proven-digital-tools
NÅ ALLA ANSTÄLLDA

Använd beprövade digitala verktyg

Tiden är inne för att digitalisera produktionen. Ge dina anställda på golvet samma kommunikationsmöjligheter som dina kontorsanställda genom en digital plattform. Vår plattform kopplar samman hela personalen för att skapa direkt kommunikation och socialt engagemang: märk hur en närmare arbetsmiljö utvecklas mellan huvudkontoret och fabriksgolvet.

Sociala grupper och väggar

Sociala grupper och väggar

Kunskapsbibliotek

Kunskapsbibliotek

Tagga, kommentera, like

Tagga, kommentera, like

Chatt

Chatt

DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Gör säkerheten till din högsta prioritet

Inom tillverkning och produktion måste säkerhetsrutiner hålla högsta standard för att garantera anställdas säkerhet samtidigt som du strävar efter dina produktivitetsmål. Med en digital plattform informeras alla anställda omedelbart om säkerhetsregler och ger tillgång till databaser med efterlevnadsriktlinjer. Omfamna det moderna sättet med digital efterlevnad för att garantera personalens säkerhet.

relesys-icon-bell

Riktade meddelanden och pushmeddelanden

Strukturera checklistor för hela företaget

Strukturera checklistor för hela företaget

Upprätta obligatoriska kurser och lektioner

Upprätta obligatoriska kurser och lektioner

Riktlinjer och manualer med hashtaggar

Riktlinjer och manualer med hashtaggar

relesys-safety-top-priority
relesys-upskill-your-workforce
ÖVERVINN KUNSKAPSLUCKORNA

Utveckla personalens kompetens

Bristen på arbetskraft inom tillverkning och produktion förvärras ytterligare när personalen åldras och hög personalomsättning gör knappast saken lättare. Branschen behöver digitala lösningar för att höja kunskapen hos de anställda och samtidigt locka till sig ny personal. Med en heltäckande plattform som gör fortbildning tillgänglig, investerar du i personalen, uppmuntrar intern utveckling och hjälper deras karriärutveckling på traven.

Skapa frivillig fortbildning

Skapa frivillig fortbildning

Strukturera fortbildningen i faser och nivåer

Strukturera fortbildningen i faser och nivåer

Chefsvy i appen

Chefsvy i appen

Insikter om fortbildning på hela företaget

Insikter om fortbildning på hela företaget

Stärka din tillverkningspersonal

Öka produktiviteten
Öka produktiviteten

Genom en digital plattform säkerställer du engagemang och produktivitet på fabriksgolvet. När en arbetsstyrka saknar tillgång till information och teknik, blir produktivitet och tillväxt lidande. Så se till att engagera din personal digitalt.

Förenkla fortbildning
Förenkla fortbildning

Fortbildning inom produktion är krångligt. Anställda behöver lättsmält fortbildning för att göra processen enkel, skapa en inlärningskultur och uppmuntra utveckling. Och skapa tillgänglighet med prat-till-text, bilder och videofilmer.

Certifiering för att arbeta
Certifiering för att arbeta

Dina anställda måste vara redo att arbeta från dag ett. Med en digital plattform slipper du krångel, ger tillgång till certifieringar och krisriktlinjer, samtidigt som du kan följa personalens utveckling för att säkerställa att de är redo att börja arbeta.

Digitala verksamhet
Digitala verksamhet

Ge alla produktionsanställda tillgång till ett system för hantering av arbetsuppgifter som är lätt att använda. Använd vår innovativa teknik för att uppgradera dina analoga system. Du slipper papper och dokument, eftersom alla dagliga uppgifter och checklistor finns i appen.

ebook
ebook

Engagera din personal med Relesys app