Skip to content
Training PRO

Utveckla och väx

Dina anställda är din värdefullaste tillgång så se till att du investerar i deras personliga utveckling. Utöka din personal med engagerande före anställning, vid introduktionen och utforskande fortbildning. 

Phone-1

Ge din personal nyckeln att lyckas

group
Lättillgänglig onboarding

Tillgänglig onboarding när och var som helst på alla anställdas telefoner.

Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutveckling

Uppmuntra dina anställda att bli bättre ledare och få en lägre personalomsättning.

Kontinuerlig tillväxt
Kontinuerlig tillväxt

Låt anställda kontinuerligt utveckla sina färdigheter genom frivillig fortbildning.

Frame 1070
VÄLKOMNA OCH INTRODUCERA NYANSTÄLLDA

Är dina nyanställda inte tillräckligt förberedda?

Vår plattform låter dig skapa en genomarbetad upplevelse före anställningen och vid introduktionen för alla nyanställda, inklusive ett digitalt startpaket fyllt med viktig information så att de garanterat är informerade och redo att prestera från dag ett.

Skräddarsydda välkomstsidor

Skräddarsydda välkomstsidor

Relevant fortbildning före anställningen och vid introduktion

Relevant fortbildning före anställningen och vid introduktion

Välkomstvideo från ledningen

Välkomstvideo från ledningen

Feedback- och utvärderingsflöde

Feedback- och utvärderingsflöde

Automatiserade regler baserade på behov

Automatiserade regler baserade på behov

UTVECKLA OCH FÅ DINA ANSTÄLLDA ATT VÄXA

Har du stor personalomsättning?

Skapa motiverande fortbildningsmaterial för att uppmuntra tillväxt, utveckling och minska personalomsättningen. Dina anställda kan besluta över sin egen utveckling och tillvarata utvecklingsmöjligheter inom din organisation.

Strukturera fortbildning i faser och nivåer

Strukturera fortbildning i faser och nivåer

Etablera obligatoriska kurser och lektioner

Etablera obligatoriska kurser och lektioner

Bygg upp ett frivilligt och säsongsbetonat fortbildningssystem

Bygg upp ett frivilligt och säsongsbetonat fortbildningssystem

Fastställ deadline för fortbildning

Fastställ deadline för fortbildning

Belöna med märken och certifikat

Belöna med märken och certifikat

Frame 1071
Group 1010
ANVÄND CHEFSVYN

Drunknar dina chefer i krångliga utbildningsprocesser?

Ibland är det svårt för chefer att spåra de anställdas utveckling när de är på språng. Vår plattform ger cheferna en tydlig överblick över fortbildningen på deras avdelning, vilket ger värdefulla insikter i de anställdas utveckling i fortbildningen.

Aktivitetsöversikt över fortbildningen i appen

Aktivitetsöversikt över fortbildningen i appen

Checklista för chefer vid introduktion

Checklista för chefer vid introduktion

Talar om för chefer när de ska följa upp

Talar om för chefer när de ska följa upp

Insikter om fortbildning på hela företaget

Insikter om fortbildning på hela företaget

Filtrera alternativ och förmågor

Filtrera alternativ och förmågor

Frame 1066

Vad ingår?*

  • Obligatorisk utbildning
  • Tidsbaserad utbildning
  • Före anställning, vid introduktion och före avslutad anställning*
  • Chefsvy i appen
  • Frivillig fortbildning
  • Utvärderingsblankett för anställd
  • Fortbildningscertifikat
  • Instrumentpanel för fortbildningar

*Training PRO är en premiumlösning som kräver att man använder Essentials-paketet .

image 26
Group 1016
ebook
ebook

Engagera din personal med Relesys app