Skip to content
Operations PRO

Optimera performance

Förlitar du dig fortfarande på uråldriga analoga system? Det är dags att förenkla arbetsflödena och organisera verksamhetsnödvändiga rutiner i en digital plattform med vår lösning Operations Pro. Utnyttja dina interna processer smartare.

relesys-operations-pro-hero

Förändra dina dagliga processer

Papperslösa rapporter
Papperslösa rapporter

Skapa, följ och organisera alla rapporter med att klick för alla dina rapporter.

Integrerade system
Integrerade system

Centraliserad, tillgänglig information gör att din personal uppnår bättre resultat.

Roliga och hanterbara uppgifter
Roliga och hanterbara uppgifter

Spelifierande inslag i appen gör uppgiftshantering och checklistor spännande.

relesys-operations-pro-simplify-daily-workflows-hero
FÖRENKLA DET DAGLIGA ARBETSFLÖDET

Har din personal svårigheter att klara av det dagliga arbetet?

Med vår plattform kan du förenklar det dagliga arbetsflödet med ett enkelt och intuitivt system för uppgiftshantering. Dina anställda kommer ha en mycket tydligare översikt över alla sina dagliga uppgifter medan chefer kan övervaka progressionen och spåra färdigställandefrekvens.

Skapa, tilldela och följ uppgifter

Skapa, tilldela och följ uppgifter

Lägg till kategorier, filer och anteckningar

Lägg till kategorier, filer och anteckningar

Meddela deadlines

Meddela deadlines

Belöna med poäng när uppgifter slutförs

Belöna med poäng när uppgifter slutförs

Olika API-integrationer

Olika API-integrationer

UTFÖR VERKSAMHET PÅ NÄSTA NIVÅ

Förlitar sig din verksamhet på alltför många analoga processer?

Specificera checklistor efter dina affärsmål och skapa rapporter för att digitalisera och sammanföra dina interna processer. Chefer kan snabbt upptäcka problem och dokumentera dem, och de anställda kan sedan korrigera eventuella problem.

Strukturera checklistor för hela företaget

Strukturera checklistor för hela företaget

Samla data på rapporterade aktiviteter

Samla data på rapporterade aktiviteter

Få en komplett överblick av rapporter

Få en komplett överblick av rapporter

Gilla, se och kommentera

Gilla, se och kommentera

Följ och hitta rapporter

Följ och hitta rapporter

relesys-next-level-operations
relesys-operations-pro-build-your-own-processes
BYGG DINA EGNA PROCESSER

Finns det samarbetssvårigheter p.g.a. krångliga arbetsflöden?

Skräddarsy och strukturera dina egna arbetsflöden enkelt efter företagets flödesscheman och hjälp till att möjliggöra interaktiva feedbackprocesser mellan chefer och anställda. Anställda kan rapportera saker som är viktiga för dem, medan chefer kan övervaka.

users

Samarbeta och skapa tillsammans

Övervaka och följ upp

Övervaka och följ upp

Använda fältintervall och datatyper

Använda fältintervall och datatyper

Betygsätta och poängsätta rapporter

Betygsätta och poängsätta rapporter

Smarta notiser och nästa steg

Smarta notiser och nästa steg

relesys-operations-pro-features-mobile

What’s included?*

  • Skapa och tilldela uppgifter
  • Inmatningsfält, betyg, media, text, checklistor
  • Följa färdigställandegrader
    Skapa regler och förutsättningar för att fylla i data
  • Instrumentpanel för uppgifter i appen
  • Meddelanden baserade på avancerade formulärflöden
  • Skapa stora dataset
  • Instrumentpanel för checklista
  • Dela in formulär i steg efter roll

*Operations PRO är en premiumlösning som kräver att man använder Essentials-paketet först.

relesys-operations-pro-features
relesys-operations-pro-app-display
ebook
ebook

Engagera din personal med Relesys app